FANDOM


label monster_dice_pool:

  $ sword_monster_dice = 0
  $ combo_monster_dice = 0
  $ shield_monster_dice = 0
  $ magic_monster_dice = 0
  $ hart_monster_dice = 0


  if re_roll_monster_dice1==True and monster_dice_1_status=="none":
    if target_enemie == "Dummy":
      $ monster_dice_1 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Slime":
      $ monster_dice_1 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'skipp', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Goblin":
      $ monster_dice_1 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'combo'])
      
    $ re_roll_monster_dice1 = False
    
  if monster_dice_1=="sword":
    $ sword_monster_dice += 1
  elif monster_dice_1=="combo":
    $ combo_monster_dice += 1
  elif monster_dice_1=="shield":
    $ shield_monster_dice += 1
  elif monster_dice_1=="magic":
    $ magic_monster_dice += 1
  elif monster_dice_1=="hart":
    $ hart_monster_dice += 1
  else:
    pass
  if re_roll_monster_dice2==True and monster_dice>=2 and monster_dice_2_status=="none":
    if target_enemie == "Dummy":
      $ monster_dice_2 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Slime":
      $ monster_dice_2 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'skipp', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Goblin":
      $ monster_dice_2 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'combo'])
      
    $ re_roll_monster_dice2 = False
    
  if monster_dice_2=="sword":
    $ sword_monster_dice += 1
  elif monster_dice_2=="combo":
    $ combo_monster_dice += 1
  elif monster_dice_2=="shield":
    $ shield_monster_dice += 1
  elif monster_dice_2=="magic":
    $ magic_monster_dice += 1
  elif monster_dice_2=="hart":
    $ hart_monster_dice += 1
  else:
    pass
  if re_roll_monster_dice3==True and monster_dice>=3 and monster_dice_3_status=="none":
    
    if target_enemie == "Dummy":
      $ monster_dice_3 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Slime":
      $ monster_dice_3 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'skipp', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Goblin":
      $ monster_dice_3 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'combo'])
      
    $ re_roll_monster_dice3 = False
    
  if monster_dice_3=="sword":
    $ sword_monster_dice += 1
  elif monster_dice_3=="combo":
    $ combo_monster_dice += 1
  elif monster_dice_3=="shield":
    $ shield_monster_dice += 1
  elif monster_dice_3=="magic":
    $ magic_monster_dice += 1
  elif monster_dice_3=="hart":
    $ hart_monster_dice += 1
  else:
    pass
  if re_roll_monster_dice4==True and monster_dice>=4 and monster_dice_4_status=="none":
    if target_enemie == "Dummy":
      $ monster_dice_4 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Slime":
      $ monster_dice_4 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'skipp', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Goblin":
      $ monster_dice_4 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'combo'])
      
    $ re_roll_monster_dice4 = False
    
  if monster_dice_4=="sword":
    $ sword_monster_dice += 1
  elif monster_dice_1=="combo":
    $ combo_monster_dice += 1
  elif monster_dice_4=="shield":
    $ shield_monster_dice += 1
  elif monster_dice_4=="magic":
    $ magic_monster_dice += 1
  elif monster_dice_4=="hart":
    $ hart_monster_dice += 1
  else:
    pass
  if re_roll_monster_dice5==True and monster_dice>=5 and monster_dice_5_status=="none":
    if target_enemie == "Dummy":
      $ monster_dice_5 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Slime":
      $ monster_dice_5 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'skipp', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Goblin":
      $ monster_dice_5 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'combo'])
      
    $ re_roll_monster_dice5 = False
    
  if monster_dice_5=="sword":
    $ sword_monster_dice += 1
  elif monster_dice_5=="combo":
    $ combo_monster_dice += 1
  elif monster_dice_5=="shield":
    $ shield_monster_dice += 1
  elif monster_dice_5=="magic":
    $ magic_monster_dice += 1
  elif monster_dice_5=="hart":
    $ hart_monster_dice += 1
  else:
    pass
  if re_roll_monster_dice6==True and monster_dice>=6 and monster_dice_6_status=="none":
    if target_enemie == "Dummy":
      $ monster_dice_6 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Slime":
      $ monster_dice_6 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'skipp', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Goblin":
      $ monster_dice_6 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'combo'])
      
    $ re_roll_monster_dice6 = False
    
  if monster_dice_6=="sword":
    $ sword_monster_dice += 1
  elif monster_dice_6=="combo":
    $ combo_monster_dice += 1
  elif monster_dice_6=="shield":
    $ shield_monster_dice += 1
  elif monster_dice_6=="magic":
    $ magic_monster_dice += 1
  elif monster_dice_6=="hart":
    $ hart_monster_dice += 1
  else:
    pass
  if re_roll_monster_dice7==True and monster_dice==7 and monster_dice_6_status=="none":
    if target_enemie == "Dummy":
      $ monster_dice_7 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Slime":
      $ monster_dice_7 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'skipp', 'skipp', 'skipp'])
    elif target_enemie == "Goblin":
      $ monster_dice_7 = renpy.random.choice(['sword', 'sword', 'shield', 'shield', 'skipp', 'combo'])
      
    $ re_roll_monster_dice7 = False
    
  if monster_dice_7=="sword":
    $ sword_monster_dice += 1
  elif monster_dice_7=="combo":
    $ combo_monster_dice += 1
  elif monster_dice_7=="shield":
    $ shield_monster_dice += 1
  elif monster_dice_7=="magic":
    $ magic_monster_dice += 1
  elif monster_dice_7=="hart":
    $ hart_monster_dice += 1
  else:
    pass
  call show_monster_dice
  #call/use monster bonuses
  return

label remove_monster_dice_used:

  if monster_dice_1 == dice_remove and not dice_used==0:
    $ monster_dice_1 = "used"
    $ monster_dice_1_status = "used"
    $ monster_dice_used -= 1
  if monster_dice_2 == dice_remove and not dice_used==0:
    $ monster_dice_2 = "used"
    $ monster_dice_2_status = "used"
    $ monster_dice_used -= 1
  if monster_dice_3 == dice_remove and not dice_used==0:
    $ monster_dice_3 = "used"
    $ monster_dice_3_status = "used"
    $ monster_dice_used -= 1
  if monster_dice_4 == dice_remove and not dice_used==0:
   $ monster_dice_4 = "used"
   $ monster_dice_4_status = "used"
   $ monster_dice_used -= 1
  if monster_dice_5 == dice_remove and not dice_used==0:
   $ monster_dice_5 = "used"
   $ monster_dice_5_status = "used"
   $ monster_dice_used -= 1
  if monster_dice_6 == dice_remove and not dice_used==0:
   $ monster_dice_6 = "used"
   $ monster_dice_6_status = "used"
   $ monster_dice_used -= 1
  if monster_dice_7 == dice_remove and not dice_used==0:
   $ monster_dice_7 = "used"
   $ monster_dice_7_status = "used"
   $ monster_dice_used -= 1
  return

label update_monster_dice:

  if monster_dice_1_status == "stunned 3":
    $ monster_dice_1 = "stunned 2"
    $ monster_dice_1_status = "stunned 2"
  elif monster_dice_1_status == "stunned 2":
    $ monster_dice_1 = "stunned 1"
    $ monster_dice_1_status = "stunned 1"
  elif monster_dice_1_status == "stunned 1":
    $ monster_dice_1 = "none"
    $ monster_dice_1_status = "none"
  elif monster_dice_1_status == "used":
   $ monster_dice_1 = "none"
   $ monster_dice_1_status = "none"
  else:
    pass
  
  if monster_dice_2_status == "stunned 3":
    $ monster_dice_2 = "stunned 2"
    $ monster_dice_2_status = "stunned 2"
  elif monster_dice_2_status == "stunned 2":
    $ monster_dice_2 = "stunned 1"
    $ monster_dice_2_status = "stunned 1"
  elif monster_dice_2_status == "stunned 1":
    $ monster_dice_2 = "none"
    $ monster_dice_2_status = "none"
  elif monster_dice_2_status == "used":
   $ monster_dice_2 = "none"
   $ monster_dice_2_status = "none"
  else:
    pass
  if monster_dice_3_status == "stunned 3":
    $ monster_dice_3 = "stunned 2"
    $ monster_dice_3_status = "stunned 2"
  elif monster_dice_3_status == "stunned 2":
    $ monster_dice_3 = "stunned 1"
    $ monster_dice_3_status = "stunned 1"
  elif monster_dice_3_status == "stunned 1":
    $ monster_dice_3 = "none"
    $ monster_dice_3_status = "none"
  elif monster_dice_3_status == "used":
   $ monster_dice_3 = "none"
   $ monster_dice_3_status = "none"
  else:
    pass
  if monster_dice_4_status == "stunned 3":
    $ monster_dice_4 = "stunned 2"
    $ monster_dice_4_status = "stunned 2"
  elif monster_dice_4_status == "stunned 2":
    $ monster_dice_4 = "stunned 1"
    $ monster_dice_4_status = "stunned 1"
  elif monster_dice_4_status == "stunned 1":
    $ monster_dice_4 = "none"
    $ monster_dice_4_status = "none"
  elif monster_dice_4_status == "used":
   $ monster_dice_4 = "none"
   $ monster_dice_4_status = "none"
  else:
    pass
  if monster_dice_5_status == "stunned 3":
    $ monster_dice_5 = "stunned 2"
    $ monster_dice_5_status = "stunned 2"
  elif monster_dice_5_status == "stunned 2":
    $ monster_dice_5 = "stunned 1"
    $ monster_dice_5_status = "stunned 1"
  elif monster_dice_5_status == "stunned 1":
    $ monster_dice_5 = "none"
    $ monster_dice_5_status = "none"
  elif monster_dice_5_status == "used":
   $ monster_dice_5 = "none"
   $ monster_dice_5_status = "none"
  else:
    pass
  if monster_dice_6_status == "stunned 3":
    $ monster_dice_6 = "stunned 2"
    $ monster_dice_6_status = "stunned 2"
  elif monster_dice_6_status == "stunned 2":
    $ monster_dice_6 = "stunned 1"
    $ monster_dice_6_status = "stunned 1"
  elif monster_dice_6_status == "stunned 1":
    $ monster_dice_6 = "none"
    $ monster_dice_6_status = "none"
  else:
    pass
  if monster_dice_7_status == "stunned 3":
    $ monster_dice_7 = "stunned 2"
    $ monster_dice_7_status = "stunned 2"
  elif monster_dice_7_status == "stunned 2":
    $ monster_dice_7 = "stunned 1"
    $ monster_dice_7_status = "stunned 1"
  elif monster_dice_7_status == "stunned 1":
    $ monster_dice_7 = "none"
    $ monster_dice_7_status = "none"
  elif monster_dice_7_status == "used":
   $ monster_dice_7 = "none"
   $ monster_dice_7_status = "none"
  else:
    pass
  returnlabel stun_player:

  if dice_1_status=="none" or dice_1_status=="used":
    $ dice_1_status = renpy.random.choice(['stunned 2', 'stunned 3'])
          
  elif dice_2_status=="none" or dice_2_status=="used":
    $ dice_2_status = renpy.random.choice(['stunned 2', 'stunned 3'])
          
  elif dice_3_status=="none" or dice_3_status=="used":
    $ dice_3_status = renpy.random.choice(['stunned 2', 'stunned 3'])
      
  elif dice_4_status=="none" or dice_4_status=="used":
    $ dice_4_status = renpy.random.choice(['stunned 2', 'stunned 3'])
      
  elif dice_5_status=="none" or dice_5_status=="used":
    $ dice_5_status = renpy.random.choice(['stunned 2', 'stunned 3'])
        
  elif dice_6_status=="none" or dice_6_status=="used":
    $ dice_6_status = renpy.random.choice(['stunned 2', 'stunned 3'])
          
  elif dice_7_status=="none" or dice_6_status=="used":
    $ dice_7_status = renpy.random.choice(['stunned 2', 'stunned 3'])
          
  else:
    pass
  
  return

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.